BIURO ENTER

Usługa  
 • KARTA PODATKOWA
 
 • RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (uproszczona księgowość)
  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
  • prowadzenie rejestrów VAT
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji
  • wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie do podpisania przez zlecającego deklaracji i zeznań podatkowych
  • składanie deklaracji i zeznań podatkowych właściwemu dla Klienta organowi podatkowemu
  • przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego
  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych
  • przekazywanie Zlecającemu wyliczonych należności na rzecz Urzędu Skarbowego i ZUS

 • KSIĘGI HANDLOWE (pełna księgowość)
  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych
  • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji
  • prowadzenie ewidencji rozrachunków
  • ewidencjonowanie w księgach operacji kasowych i bankowych
  • wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) oraz przygotowanie do podpisania przez Klienta deklaracji i zeznań podatkowych
  • składanie deklaracji i zeznań podatkowych właściwemu organowi podatkowemu
  • przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego

 • ROZLICZANIE ROCZNYCH ZEZNAŃ PODATKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH (PIT-37)
 • SPORZĄDZANIE WNIOSKÓW WZM (ZWROT PODATKU VAT Z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH)